Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14668
Назва: Assesment of the dietary energy intake of young people with normal weight and overweight
Інші назви: Оцінка енергетичної цінності харчового раціону у осіб молодого віку з нормальною і підвищеною масою тіла
Оценка энергетической ценности пищевого рациона у лиц молодого возраста с нормальной и повышенной масой тела
Автори: Vesnina, L. E.
Boriak, Kh. R
Sokolenko, V. М
Весніна, Людмила Едуардівна
Боряк, Христина Радиславівна
Соколенко, Валентина Миколаївна
Веснина, Людмила Эдуардовна
Боряк, Кристина Радиславовна
Соколенко, Валентина Николаевна
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Vesnina L. E. Assesment of the dietary energy intake of young people with normal weight and overweight / L. E. Vesnina, Kh. R Boriak, V. M. Sokolenko // Світ медицини та біології. – 2020. – № 3 (73). – P. 27–32.
Короткий огляд (реферат): The problem of weight gain and obesity with the formation of energy imbalance remains relevant especially among children and young people. The paper was aimed at determining the dietary energy intake of young people with normal weight and overweight and its compliance with energy needs. The study involved 84 male and female subjects aged 18-25. Height, body weight, waist circumference, and thighs circumference, and their ratio was determined. According to the body mass index (BMI), 22 women and 22 men (BMI 18.50-24.99 kg/m2 ) have been assigned to the control group and the group with overweight involved 20 men and 20 women (BMI 25.00-29.99 kg/m2 ). Nutritional status has been studied by the method of 24-hour nutrition reproduction by making records in the food diary during a weekday and weekend day. The value of the basal metabolic rate was calculated by the Mifflin-St Jeor equation. Was determined the recommended daily energy dietary intake maintains the existing body weight. The obtained data were processed statistically. The development of energy imbalance in people with overweight of both genders, a significant increase in the energy value of the dietary intake compared to controls and in comparison with the recommended daily energy intake has been established. The increase in energy value is accompanied by the altered structure of nutrients due to increased consumption of mainly fats by male subjects with overweight and fats and carbohydrates by female subjects compared to the controls. In men of the control group, the increase in energy value of the dietary intake relative to the recommended daily energy intake is less pronounced compared to subjects with overweight. Prolonged existence of the positive energy balance is the risk factor for the development of obesity and metabolic disorders.
Проблема підвищення маси тіла і ожиріння з формуванням енергетичного дисбалансу залишається актуальною особливо серед дітей і людей молодого віку. Метою нашого дослідження стало визначення енергетичної цінності харчового раціону у осіб молодого віку з нормальною і підвищеною масою тіла та її відповідності енергетичним потребам. Обстежено 4 особи обох статей віком від 18 до 25 років. Визначена маса тіла, зріст, обхват талії, стегон, їх співвідношення. За індексом маси тіла (ІМТ) сформовані групи: контрольна по 22 особи (ІМТ 18.50-24.99 кг/м 2 ) і група з підвищеною масою по 20 осіб обох статей (ІМТ 25.00-29.99 кг/м 2 ). Харчовий статус досліджували методом 24- годинного відтворення харчування із заповненням харчового щоденника за робочий і вихідний дні. Розраховували величину основного обміну енергії за формулою Міффліна-Сан Джеора та рекомендоване добове споживання енергії для підтримки існуючої маси тіла. Отримані дані оброблені статистично. Визначено достовірне підвищення енергетичної цінності харчового раціону у осіб обох статей з підвищеною масою тіла упорівнянні з контрольною групою та при порівнянні з рекомендованим добовим споживанням енергії. Підвищення енергетичної цінності супроводжується зміною структури нутрієнтів за рахунок підвищеного споживання переважно жирів особами чоловічої статі з підвищеною масою тіла та жирів і вуглеводів особами жіночої статі у порівнянні з контрольною групою. У чоловіків контрольної групи підвищення енергетичної цінності харчового раціону відносно рекомендованого добового споживання енергії менш виражене, ніж у осіб з підвищеною масою тіла. Тривале існування позитивного енергетичного балансу є фактором ризику розвитку ожиріння і метаболічних порушень.
Проблема повышения массы тела и ожирения с формированием энергетического дисбаланса остается актуальной особенно среди детей и людей молодого возраста. Целью нашего исследования стало определение энергетической ценности пищевого рациона у лиц молодого возраста с нормальной и повышенной массой тела и ее соответствия энергетическим потребностям. Обследовано 84 человека обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет. Определена масса тела, рост, обхват талии, бедер, их соотношение. По индексу массы тела (ИМТ) сформированы группы: контрольная по 22 человека (ИМТ 18.50-24.99 кг/м2 ) и группа с повышенной массой по 20 человек обоих полов (ИМТ 25.00- 29.99 кг/м 2 ). Пищевой статус исследовали методом 24-часового воспроизведения питания с заполнением пищевого дневника за рабочий и выходной дни. Рассчитывали величину основного обмена энергии по формуле Миффлина-СанДжеора и рекомендованное суточное потребление энергии для поддержания существующей массы тела. Полученные данные обработаны статистически. Определено достоверное повышение энергетической ценности пищевого рациона у лиц обоего пола с повышенной массой тела по сравнению сконтрольной группой и при сравнении с рекомендованным суточным потреблением энергии. Повышение энергетической ценности сопровождается изменением структуры нутриентов за счет повышенного потребления преимущественно жиров лицами мужского пола с повышенной массой тела и жиров и углеводов лицами женского пола по сравнению с контрольной группой. У мужчин контрольной группы повышение энергетической ценности пищевого рациона относительно рекомендованного суточного потребления энергии менее выраженное, чем у лиц с повышенной массой тела. Длительное существование положительного энергетического баланса является фактором риска развития ожирения и метаболических нарушений.
Ключові слова: body mass index
overweight
energy value of dietary
intake
energy metabolism
recommended daily dietary energy intake
індекс маси тіла
підвищена маса тіла
енергетична цінність харчового раціону
енергетичний обмін
рекомендоване добове споживання енергії
индекс массы тела
повышенная масса тела
энергетическая ценность пищевого рациона
энергетический обмен
рекомендованное суточное потребление энергии
УДК: 612.39:613.25
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2020-3-73-27-32
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14668
Розташовується у зібраннях:Світ медицини та біології, № 3 (73)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Problema_ pidvyshchennya_ masy_2020.pdf170,21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.