Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14914
Назва: Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК в Українській медичній стоматологічній академії студентами медичного факультету №1
Інші назви: Анализ результатов сдачи лицензионного интегрированного экзамена КРОК в Украинской медицинской стоматологической академии студентами медицинского факультета №1
Analysis of results of licensing integrated exam KROK in Ukrainian Medical Stomatological Academy of students of the medical faculty №1
Автори: Луценко, Руслан Володимирович
Рябушко, Микола Миколайович
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Чечотіна, Світлана Юріївна
Луценко, Ольга Анатоліївна
Луценко, Руслан Владимирович
Рябушко, Николай Николаевич
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Чечотина, Светлана Юрьевна
Луценко, Ольга Анатольевна
Lutsenko, R. V.
Riabushko, M. M.
Sydorenko, A. H.
Chechotina, S. Yu.
Lutsenko, O. A.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК в Українській медичній стоматологічній академії студентами медичного факультету № 1 / Р. В. Луценко, М. М. Рябушко, А. Г. Сидоренко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 192–197.
Короткий огляд (реферат): Першочерговим завданням Української медичної стоматологічної академії є інтеграція до європейської освітньої системи. Цей процес можливий лише за умов стратегічного реформування та покращення підготовки майбутніх лікарів, підвищення якості викладання та навчання. Мета роботи – проаналізувати результати складання ЗНО та ліцензованих інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» і «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» у студентів медичного факультету №1 Української медичної стоматологічної академії, що були зараховані студентами в навчальний заклад у 2013 році. Встановлено, що студенти, які мали низький % за результатами складання «Крок 1» вірогідно гірше склали ЗНО з української мови, біології та предмету на вибір (хімія/фізика). Недостатні знання, які показали студенти з цих предметів можуть призвести до труднощів при складанні «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». Більший відсоток при складанні субтестів «Крок 1» у студентів з низьким рівнем при складанні «Крок 2» може свідчити, що недостатній рівень знань при складанні ліцензійних іспитів показують різні студенти. Студенти, які мали низькі результати при складанні «Крок 1», склали субтести терапію на 13,4% гірше (р<0,001) порівняно з результатами на всьому курсі. Ці студенти склали хірургію та педіатрію всередньому на 17,7% (р<0,001) нижче порівняно з усіма студентами. Ця категорія студентів характеризувалась вірогідно нижчими результатами складання субтестів акушерство та гінекологія і гігієна. Встановлено, що студенти які мали низькі результати при складанні ЗНО є у групі ризику, щодо можливо не успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» у вузі. Тому після вступу до навчального закладу необхідно виділяти групу студентів з нижчими показниками за результатами складання ЗНО і додатково поетапно працювати з ними на окремих кафедрах.
Первоочередной задачей Украинской медицинской стоматологической академии является интеграция в европейской образовательной системы. Этот процесс возможен лишь при условии стратегического реформирования и улучшения подготовки будущих врачей, повышения качества преподавания и обучения. Цель работы - проанализировать результаты прохождения ВНО и лицензированных интегрированных экзаменов «Крок 1. Общая врачебная подготовка» и «Крок 2. Общая врачебная подготовка» у студентов медицинского факультета №1 Украинской медицинской стоматологической академии, которые были зачислены студентами в учебное заведение в 2013 году. Установлено, что студенты, которые имели низкий % по результатам сдачи «КРОК 1» достоверно хуже сдавали ВНО по украинскому языку, биологии и предмету по выбору (химия/физика). Недостаточные знания, которые показали студенты по этим предметам могут привести к трудностям при сдаче «КРОК 2. Общая врачебная подготовка». Больший процент при сдаче субтестов «КРОК 1» у студентов с низким уровнем при сдаче «КРОК 2» может свидетельствовать, что недостаточный уровень знаний при составлении лицензионных экзаменов показывают разные студенты. Студенты, имели низкие результаты при составлении «КРОК 1», сдали субтест терапию на 13,4% хуже (р <0,001) по сравнению с результатами за весь курс. Эти студенты сдали хирургию и педиатрию в среднем на 17,7% (р <0,001) ниже по сравнению со всеми студентами. Эта категория студентов характеризовалась достоверно ниже результатам сдачи субтестов акушерство и гинекология и гигиена. Установлено, что студенты, которые имели низкие результаты при сдаче ВНО является в группе риска, по возможной не сдачи лицензионных интегрированных экзаменов «Крок» в вузе. Поэтому после поступления в учебное заведение необходимо выделять группу студентов с низкими показателями по результатам сдачи ВНО и дополнительно поэтапно работать с ними на отдельных кафедрах.
The primary task of Ukrainian Medical Stomatological Academy is an integration to the European educational system. This process is possible only due to conditions of strategic reform and improvement of future physicians’ training, improvement of teaching and learning quality. The aim of the paper is to analyze the results of the external independent testing and licensing integrated exams «Krok 1`General medical training» and «Krok 2. General medical training» in students of the medical faculty №1 of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, who entered Academy in 2013. It has been established, that students who have low percentage of the results of «Krok 1» possibly had worse test results of external independent testing in Ukrainian, Biology and Chemistry / Physics (subject of choice). Insufficient knowledge, which was demonstrated by students, can lead to difficulties to passing «Krok 2. General Medical Training». Higher percentage during passing of the subtests «Krok 1» in students with low level of training and during passing «Krok 2» may indicate that the insufficient level of knowledge can be demonstrated by different students. Students, who had low results of «Krok 1» passing test, subtests in Therapy passed in 13,4% worse (р<0,001) in comparison with results during the whole training course. These students passed Surgery and Pediatrics in 17,7% (р<0,001) lower than other ones. This category of students was characterized by possibly lower results in Obstetrics and Gynecology and Hygiene. It has been indicated that students who had low results during external independent testing include the risk group that can lead to unsuccessful passing of licensing integrated exam «Krok» in educational institution. That’s why, after entering Educational Establishment, it is necessary to highlight group of students with lower indices of results of external independent testing and additionally step by step cooperate with them on other departments.
Ключові слова: зовнішнє незалежне оцінювання
студенти
медичний факультет
«Крок 1»
«Крок 2»
внешнее независимое оценивание
студенты
медицинский факультет
«Крок 1»
«Крок 2»
external independent testing
students
medical faculty
«Krok 1»
«Krok 2»
УДК: 378.147:61-057.875
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.4.192
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14914
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 4 (72)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
document.pdf352,31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.