Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6950
Назва: Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом
Інші назви: Эффективность применения NBF Gingival Gel в лечении пациентов с хроническим катаральным гингивитом
Effectiveness of NBF Gingival Gel use for treatment of patients with chronic catarrhal gingivitis
Автори: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Мошель, Тетяна Миколаївна
Ганчо, Ольга Валеріївна
Попович, Іван Юрійович
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Боброва, Нелля Олександрівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Мошель, Татьяна Николаевна
Ганчо, Ольга Валерьевна
Попович, Иван Юрьевич
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Боброва, Нелля Александровна
Petrushanko, T. A.
Moshel, T. N.
Hancho, O.
Popovych, I. Yu.
Bublii, T.
Bobrova, N. A.
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом / Т. О. Петрушанко, Т. М. Мошель, О. В. Ганчо [та ін.] // Запорізький медичний журнал. – 2018. – Т. 20, № 2(107). – С. 216–220.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи – вивчення ефективності застосування препарату NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом. Матеріали та методи. Стан гігієни порожнини рота вивчали за показниками індексів Федорова–Володкіної та Green– Vermillion. Якісне оцінювання запалення ясен здійснювали за допомогою проби Шиллера–Писарєва, кількісну– за показни- ками індексу папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) в модифікації Рarma та індексу кровоточивості ясенної борозни за Мюллеманом. Стан кісткової тканини альвеолярних відростків вивчали за допомогою ортопантомографії. Протимікробну активність NBF Gingival Gel щодо музейних штамів мікроoрганізмів вивчали методом дифузії в агарі від- повідно до наказу № 167 від 05.04.2007 р. Дослідження антимікробної активності препарату щодо змішаної мікрофлори ясенних кишень пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом вивчали, порівнюючи з гелем Метрогіл Дента та Генгігелем. Результати. Аналіз чутливості мікрофлори до дії стоматологічних гелів показав низьку антимікробну активність NBF Gingival Gel порівняно з традиційними препаратами. NBF Gingival Gel виявляє властивості пребіотика, який сприяє росту нормальної мікрофлори порожнини рота, але має антимікробну дію щодо опортуністичних мікроорганізмів. Висновки. Застосування аплікацій NBF Gingival Gel підвищує ефективність лікування хронічного катарального гінгівіту внаслідок його протизапальної, заспокійливої та захисної дії на слизову оболонку порожнини рота. Результати мікробіо- логічних досліджень виявили доцільність одночасного застосування протимікробних препаратів для антисептичних полоскань, зрошень, ротових ванночок;Цель работы – изучение эффективности применения препарата NBF Gingival Gel в лечении пациентов с хроническим катаральным гингивитом. Материалы и методы. Состояние гигиены полости рта изучали по показателям индексов Федорова–Володкиной и Green–Vermillion. Качественную оценку воспаления десен осуществляли с помощью пробы Шиллера–Писарева, количественную – по показателям индекса папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) в модификации Рarma и индекса кровоточивости десневой борозды по Мюллеману. Состояние костной ткани альвеолярных отрост- ков изучали с помощью ортопантомографии. Антимикробную активность NBF Gingival Gel по отношению к музейным штаммов микроoрганизмов изучали методом диффузии в агаре в соответствии с приказом № 167 от 05.04.2007 г. Исследование антимикробной активности препарата по отношению к смешанной микрофлоре десневых карманов пациентов с хроническим катаральным гингивитом проводили в сравнении с Метрогил Дента гелем и Генгигелем. Результаты. Анализ чувствительности микрофлоры к стоматологическим гелям показал низкую антимикробную активность NBF Gingival Gel по сравнению с традиционными препаратами. NBF Gingival Gel проявляет свойства пребиотика, который способствует росту представителей нормальной микрофлоры полости рта, но обладает анти- микробным действием в отношении некоторых оппортунистических микроорганизмов. Выводы. Применение аппликаций NBF Gingival Gel повышает эффективность лечения хронического катарального гингивита за счет его противовоспалительного, успокаивающего и защитного действия на слизистую оболочку поло- сти рта. Результаты микробиологических исследований обнаружили целесообразность одновременного применения противомикробных препаратов для антисептических полосканий, орошений, ротовых ванночек;The purpose of our study was to evaluate the efficacy of NBF Gingival Gel in patients with chronic catarrhal gingivitis. Methods. Fedorov-Volodkyna and Green-Vermillion indexes were used to determine oral hygiene status. Schiller–Pisarev’s test was conducted for qualitative assessment of gingivitis. Papillar-marginal-alveolar (PMA) index by Parma modification and the gingival sulcus bleeding by Mulleman index were used for quantitative assessment of gingivitis. The condition of the alveolar processes was determined by orthopantomography. Antimicrobial activity of NBF Gingival Gel was studied with methods of agar diffusion and serial dilutions in semi-liquid agar and meat-peptone broth to determine the minimum bactericidal concentration according to the №167 order from 05.04.2007. Antimicrobial activity of the NBF Gingival Gel against microflora from the gingival pockets in patients with chronic catarrhal gingivitis was studied in comparison with Metrogil dent and Gengigel.
Ключові слова: гінгівіт
NBF Gingival Gel
мікрофлора
ясенна кишеня
гингивит
NBF Gingival Gel
микрофлора
десневой карман
gingivitis
NBF Gingival Gel
gingival pocket
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6950
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Nbf.pdf499,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.