Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8013
Назва: Features of cytological reorganization of gums in generalized periodontitis
Інші назви: Особливості цитологічної перебудови ясен при генералізованому пародонтиті
Особенности цитологической перестройки десен при генерализованном пародонтите
Автори: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Гасюк, Наталія Володимирівна
Гасюк, Наталия Владимировна
Gasyuk, N.
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Лисаченко, Ольга Дмитриевна
Lisachenko, O.
Дата публікації: 2017
Видавець: Державний заклад «Запорізька медична академія післядилломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»
Бібліографічний опис: Єрошенко Г. А. Features of cytological reorganization of gums in generalized periodontitis / Г. А. Єрошенко, Н. В. Гасюк, О. Д. Лисаченко // Актуальні питання медичної науки та практики: зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». – Вип. 82, Т. 2, К. 2 – Запоріжжя, 2015. – С. 284–291.
Короткий огляд (реферат): Findings of the comprehensive cytologic screening of features of gingival epithelium differentiation, affected by generalized periodontitis, are presented in the paper. Gingival epithelium, taken from a marginal area of the gums in young adults, with generalized periodontitis has been studied. The disease duration was 3-5 years. The epithelium was removed with a spatula, with subsequent transfer to a glass plate and drying in the open air access for 3-5 minutes. The material was stained according to Hinrda-Romanovskiy, with further microscopic and morphological analysis, taking into account the percentage of different forms of epithelial cells in normal condition and in an age aspect. One of the cytological signs of periodontal pathology in young people is the emergence of epithelial cells with signs of irritation. It should be noted that these cellular elements belong to the intermediate layer of cells that meets histological sections and ribbed surface layers are characterized by homogenization and vacuolization of the cytoplasm as a manifestation of prolonged irritation bacterial cell aggression. Analysis of cytograms gave the opportunity to consider generalized periodontitis in examined patients, in the absence of adequate therapy, as automotive continuous process. Its components may regress under the influence of effective treatment and re-activate during exacerbation of the inflammatory process under the influence of pathogenic factors such as microbial, hygienic and immune; В статті представлені результати комплексного цитологічного дослідження особливостей диференціювання епітелію ясен за умов ураження генералізованим пародонтитом. Матеріалом для дослідження слугував ясеневий епітелій, взятий з маргінального ділянки ясен у хворих на генералізований пародонтит молодого віку. Тривалість захворювання не перевищувала 3-5 років. Епітелій забирали за допомогою шпателя, з подальшим перенесенням на предметне скло та висушуванням при відкритому доступі повітря протягом 35 хвилин. Матеріал забарвлювали за Гімзою-Романовським з наступним мікроскопічним морфологічним аналізом, з урахуванням відсоткового співвідношення різних форм епітеліальних клітин в нормі та у віковому аспекті. Особливістю цитограм ясен хворих на генералізований пародонтит є поява епітеліальних клітин з ознаками подразнення. Однією із цитологічних ознак патології пародонта у осіб молодого віку відноситься поява в цитограмах епітеліальних клітин з ознаками подразнення. Слід зазначити, що вказані клітинні елементи відносять до клітин проміжного шару, що на гістологічних зрізах відповідає поверхневим шарам шипуватого та характеризуються гомогенізацією та вакуолізацією цитоплазми як прояв тривалого подразнення клітини бактеріальною агресією. Аналіз цитограм, дав можливість розгляду генералізованого пародонтиту у осіб обстеженого контингенту, за умов відсутності адекватної терапії, як безперервний саморушійний процес. Його складові (запально-інфільтративна і деструктивна) можуть регресувати під впливом ефективного лікування і знову активуватися при загостренні запального процесу під впливом патогенних чинників, а саме мікробного, гігієнічного та імунного; В статье представлены результаты комплексного цитологического исследования особенностей дифференцировки эпителия десны в условиях поражения генерализованным пародонтитом. Материалом для исследования служил десневой эпителий, взятый из маргинального участка десен у больных генерализованным пародонтитом молодого возраста. Длительность заболевания не превышала 3-5 лет. Эпителий забирали с помощью шпателя, с последующим переносом на предметное стекло и высушиванием при открытом доступе воздуха в течение 3-5 минут. Материал окрашивали по Гимзе-Романовскому с последующим микроскопическим морфологическим анализом, с учетом процентного соотношения различных форм эпителиальных клеток в норме и в возрастном аспекте. Особенностью цитограмм десен больных генерализованным пародонти том было появление эпителиальных клеток с признаками раздражения. К одним из цитологических признаков патологии пародонта у лиц молодого возраста относится появление в цитограммах эпителиальных клеток с признаками раздражения. Следует отметить, что указанные клеточные элементы относятся к клеткам промежуточного слоя и на гистологических срезах соответствует поверхностным слоям шиповатого и характеризуются гомогенизацией и вакуолизация цитоплазмы как проявление длительного раздражения клетки бактериальной агрессией. Анализ цитограмм дал возможность рассмотрения генерализованного пародонтита у лиц обследованного контингента при отсутствии адекватной терапии, как непрерывный самодвижущийся процесс. Его составляющие (воспалительно- инфильтративная и деструктивная) могут регрессировать под влиянием эффективного лечения и снова активироваться при обострении воспалительного процесса под влиянием патогенных факторов, а именно микробного, гигиенического и иммунного.
Ключові слова: gingiva
epithelium
cells
nucleus
cytoplasm
ясна
епітеліоцити
клітини
ядро
цитоплазма
десна
эпителиоциты
клетки
ядро
цитоплазма
ISSN: 2308-8052
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8013
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Features of cytological reorganization of gums in generalized periodontitis.pdf930,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.